Giải Golf trường ĐH kinh tế HCM

Giải Golf trẻ tổ chức vào ngày 20 tháng 7 năm 2018, dành riêng cho các golfer của trường ĐH kinh tế HCM